Projekty UE

Mar 12, 2021

Informujemy iż firma DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję (Etap I) 

Tytuł projektu: Rozwój działalności DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczejCel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w firmie poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 55 000,00 zł

Wysokość wkładu UE: 46 750,00 zł